Mentaal, fysiek en nu ook financieel fit bij Gebr. Van Kessel

In deze rubriek delen we ervaringen, inzichten, successen en uitdagingen van bedrijven op het gebied van HR-management.
24
/
09
/
2023
Jirska Marseille
3
min leestijd

Jirska Marseille is HR- manager bij Gebr. Van Kessel, een infrabedrijf met 500 medewerkers. Nu tekort aan personeel, sectorbreed een uitdaging is en jongere medewerkers een eigentijdse leiderschapsstijl verwachten, ziet Jirska, in van oudsher traditionele bouw- en infrabedrijven, meer ruimte voor HRM. Het belang van aantrekkelijk werkgeverschap, voor zowel ervaren, als jonge medewerkers wordt bij Gebr. Van Kessel tot in alle managementlagen gevoeld.

‘Ik geloof in mensen samenbrengen, van elkaar leren en het gezamenlijk bepalen van organisatiedoelen’, vertelt Jirska. ‘Afgelopen jaar hebben we met ons managementteam en alle bedrijfsleiders strategische sessies georganiseerd, om de koers van de organisatie te bepalen. Hierbij kwamen vanuit het management zelf de thema’s personeel en aantrekkelijk werkgeverschap naar voren.

Programma Financieel Fit
Een van de stappen die de HR-afdeling, naar aanleiding van de sessies, heeft genomen is gericht op het welzijn van oudere medewerkers. ’Veel organisaties concentreren zich op het aantrekken van jongtalent, maar, benadrukt Jirska, zorgvuldige aandacht voor de oudere generatie is ook heel belangrijk. Onze wens is dat medewerkers hun loopbaan goed afsluiten. Maar de realiteit, die je terugziet in de verzuimcijfers, is dat helaas niet iedereen de eindstreep vlekkeloos haalt,’ vertelt Jirska. Daarnaast zijn er recente ontwikkelingen op deze groep medewerkers van toepassing, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd en de introductie van de zwaarwerkregeling. Voor medewerkers vanaf 58 jaar hebben we daarom het programma ‘Financieel Fit’ geïntroduceerd.’ Dit programma biedt inzicht in hun financiële situatie en duidelijkheid over een mogelijke pensioendatum. Het programma Financieel Fit bestaat uit een algemene presentatie over mogelijkheden om eerder te stoppen met werken voor alle medewerkers van de doelgroep. Daarna volgt een persoonlijke financiële scan met advies voor degene die hier gebruik van willen maken. ‘We werken samen met de financieel adviseurs van YincQ’, legt Jirska uit, ‘wat ik prettig vind aan deze partij is dat zij inzicht bieden in de financiële situatie van medewerkers, vandaag én in de toekomst. Het uitgangspunt is niet het huidige salaris, maar wat is er nodig om te kunnen stoppen met werken. Maar er zijn ook andere partijen, die deze diensten aanbieden, bijvoorbeeld een pensioenfonds.’

Positieve reacties
‘Er zijn 100 medewerkers uitgenodigd voordeelname aan het programma. De reacties op de uitnodiging waren positief, medewerkers vonden het fijn dat dit voor hen georganiseerd werd. ’Dat is ook te zien in het aantal medewerkers waar een financieel plan voor gemaakt is, dat waren er 68. ‘Het financiële overzicht heeft medewerkers veel inzicht opgeleverd. Twee medewerkers besloten direct te stoppen en een aantal medewerkers heeft plannen gemaakt om de pensioendatum te vervroegen. Ook gaat een groep medewerkers gebruik maken van de zwaarwerkregeling, waardoor ze eerder kunnen stoppen met werken’, vertelt Jirska. Op termijn wil Gebr. Van Kessel het Financieel Fit programma aan een bredere groep medewerkers aanbieden, zodat medewerkers meer tijd hebben om keuzes te maken en eventueel te sparen voor later.

Tip van Jirska: creëer draagvlak
‘Om als HR- afdeling toegevoegde waarde te kunnen leveren, moet er draagvlak zijn vanuit de leidinggevenden binnen een bedrijf. Ik geloof in HR en neem dat heel serieus. Ik vind ook dat HR-medewerkers zichzelf serieus moeten nemen en positie moeten innemen. Als dat door gesprekken niet lukt, maak dan een business case. Uiteindelijk is rendement heel belangrijk, dus laat zien dat wat je doet, iets oplevert.’

Over Gebr. Van Kessel
Gebr. Van Kessel is werkzaam inde infra, civiele techniek en sport en cultuurtechniek. Het bedrijf is verdeeld in drie BV’s: wegenbouw, speciale producten en technieken en sport-,cultuurtechniek en onderhoud. Er zijn vestigingen in Buren (hoofdkantoor),Didam, Dordrecht, Geesbrug , Utrecht en Tilburg. Het bedrijf heeft zo’n 500 medewerkers in dienst. De HR-afdeling bestaat uit zes medewerkers (HR- manager, drie HR-adviseurs, HR- medewerker opleidingen en een HR-medewerkers stagiaires en introducties. Gebr. Van Kessel is onderdeel van de Volker Wessels.

arrow
terug naar overzicht

meer lezen?
maak nu een gratis
account aan en join

gratis
shape
maak een gratis account aan
Leer vanuit onze eigen community

Ontdek de nieuwste inzichten en trends in HR! Onze artikelen bieden diepgaande informatie en praktische tips om je te helpen excelleren in je HR-rol.