5 manieren om diversiteit en inclusie te versterken

02
/
10
/
2023
Make HR Work
4
min leestijd
devider

Inclusiviteit en diversiteit zijn cruciale aspecten voor het succes van organisaties in de moderne samenleving. Dit geldt met name voor de technische sector, waar een gebrek aan diversiteit nog steeds een uitdaging vormt. Als HR-afdeling speel je een essentiële rol bij het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit binnen je organisatie. In dit artikel zullen we enkele kansen bespreken die je als HR-afdeling kunt benutten om deze doelen te bereiken.

1. Werving en selectie:
Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving begint bij het aantrekken van een breed scala aan talenten. Als HR-afdeling is het belangrijk om ervoor te zorgen dat uw wervings- en selectieprocessen inclusief zijn. Dit kan onder andere worden bereikt door het gebruik van genderneutrale taal in vacatureteksten, actief te zoeken naar kandidaten met diverse achtergronden en het bevorderen van gelijke kansen voor alle sollicitanten. Bij Wassink Installatie hebben ze al veel ervaring met deze aanpak. Renate van Duijvenbode, HR-functionaris bij Wassink, benadrukt dat ze dit samen met haar collega van de communicatie afdeling oppakt. "Door samen het schrijfproces aan te gaan, kunnen we letten op de taal die we gebruiken, zodat onze vacaturesaantrekkelijk zijn voor zowel vrouwen als mannen. We moeten elkaar scherphouden. We testen onze vacatureteksten ook door verschillende versies te publiceren en zowel vrouwen als mannen en diversiteit in ons fotomateriaal te benadrukken." 

2. Bewustwording en training:
Het is belangrijk om bewustwording te creëren bij het management en de medewerkers over het belang van inclusiviteit en diversiteit. HR kan trainingen en workshops organiseren om bewustzijn te vergroten en stereotypen en vooroordelen te doorbreken. Dit kan helpen om een inclusieve cultuur te bevorderen waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

3. Mentorschap en coaching:
Het instellen van mentor- en coachingsprogramma's kan een krachtig middel zijn om diversiteit te ondersteunen en te stimuleren. HR kan ervoor zorgen dat er mentors beschikbaar zijn voor medewerkers met diverse achtergronden, waardoor zij kunnen profiteren van de kennis en begeleiding van meer ervaren collega's. Bouwbedrijf Kreeft illustreert op inspirerende wijze hoe dit in de praktijksuccesvol kan zijn. Zo wordt bijvoorbeeld een 25-jarige medewerker uit Syrië begeleid door een collega die Arabisch spreekt. Aanvankelijk dacht men dat deze ondersteuning slechts tijdelijk nodig zou zijn om de integratie te bevorderen. Echter, inmiddels blijkt deze aanpak bijzonder doeltreffend te zijn, gezien de vele nieuwe indrukken die hij moet verwerken. Zodra hij volledig gewend is aanzijn nieuwe werkplek, zal de focus verschuiven naar het aanleren van de Nederlandse taal.

4. Flexibele werkomgeving:
Het aanbieden van flexibele werkopties kan een effectieve manier zijn om divers talent aan te trekken en te behouden. HR kan beleid ontwikkelen dat flexibelwerken mogelijk maakt, zoals thuiswerken, flexibele werktijden en deeltijdwerk. Vooral medewerkers met diverse verantwoordelijkheden buiten het werk, zoals ouderschap of mantelzorg, kunnen hiervan profiteren.

Duurzameinzetbaarheid staat hoog op de agenda van veel bedrijven, en ook bij VDR Bouwgroep is dit al jaren een aandachtspunt. Een deel van de winst wordt omgezet in verlofuren voor medewerkers, die deze uren kunnen benutten zonder ze als vakantiedagen te hoeven opnemen. Dit systeem biedt flexibiliteit, bijvoorbeeld voor het verlenen van zorg aan familieleden. Het stelt medewerkers in staat om hun verantwoordelijkheden in verschillende levensfasen effectief te beheren, of het nu gaat om de zorg voor kinderen, ouders, het volgen van niet-werkgerelateerde opleidingen, vrijwilligerswerk of uitgebreid ouderschapsverlof. Anne Kemmink, HR-manager VDR, benadrukt dat dit Fonds Duurzame Inzetbaarheid tal van mogelijkheden biedt.

5. Netwerken en samenwerking:
HR kan effectieve netwerken en samenwerkingsverbanden aangaan om divers talent aan te trekken en te stimuleren. Dit kan onder andere worden bereikt door deelname aan carrièrebeurzen, het organiseren van evenementen gericht op diversiteit en inclusie, en het aangaan van partnerschappen met organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Angie Segerink, HR-manager bij Hoornstra Infrabouw, benadrukt het belang van het stimuleren van vrouwen om te kiezen voor beroepen in de branche. Dit kan onder andere worden bereikt door meer promotie vanuit scholen en door de zichtbaarheid van vrouwelijke medewerkers binnen het bedrijf te vergroten, ook in (online) campagnes. 

Als HR-afdeling heb je de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit in de technische sector. Doormiddel van inclusieve werving, bewustwordingstrainingen, mentorschap, flexibele werkomgeving en samenwerking met externe organisaties, kun je een inclusieve cultuur creëren waarin divers talent wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit is niet alleen een morele verplichting, maar ook een strategische zet die kan bijdragen aan het succes ende innovatiekracht van je organisatie.

arrow
terug naar overzicht

verder lezen?
maak nu een gratis
account aan en join

gratis
shape
maak een gratis account aan
Leer vanuit onze eigen community

Ontdek de nieuwste inzichten en trends in HR! Onze artikelen bieden diepgaande informatie en praktische tips om je te helpen excelleren in je HR-rol.