De valkuilen van het HRM-vak

26
/
09
/
2023
Make HR Work
6
min leestijd
devider

Human Resources (HR) is een cruciale afdeling binnen elk bedrijf, belast met het beheren van personeelszaken en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. HR-professionals spelen een sleutelrol in het aannemen, ontwikkelen en behouden van talent. Maar net als bij elk vakgebied zijn er valkuilen waar HR-medewerkers zich bewust van moeten zijn om effectief te zijn in hun rol. In dit artikel zullen we enkele van deze valkuilen bespreken en suggesties doen om ze te vermijden.

1. Het 'alles zelf willen oplossen' Syndroom
Een valkuil waar HR-afdelingen vaak in terechtkomen, zoals benadrukt door Diana de Valk, HR-manager van GMB, is het neigen naar het 'alles zelf willen oplossen' syndroom. Het is verleidelijk om als HR-afdeling alle problemen en uitdagingen binnen een organisatie zelf op te willen lossen. Dit kan variëren van kleine personeelskwesties tot grotere strategische problemen.

Oplossing: In plaats van alle branden zelf te blussen, is het volgens Diana cruciaal voor HR-afdelingen om te faciliteren en ondersteunen, maar niet alle verantwoordelijkheid uit handen van leidinggevenden en medewerkers te nemen. Medewerkers moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke ontwikkeling, terwijl leidinggevenden zelf de gesprekken met medewerkers moeten aangaan. HR kan volgens Diana ondersteunen, ideeën aandragen en richtlijnen bieden, maar de kernverantwoordelijkheid blijft bij degenen die direct betrokken zijn. Dit bevordert niet alleen eigenaarschap binnen de organisatie, maar voorkomt ook overbelasting van de HR-afdeling.

Het vermijden van deze valkuil kan HR-afdelingen helpen zich te concentreren op strategische taken, beter gebruik te maken van middelen en bij te dragen aan een cultuur van empowerment en verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

2. Weerstand tegen Verandering en Digitalisering
Een andere valkuil waar HR-afdelingen mee te maken kunnen krijgen, zoals aangegeven door Angie Segerink , HR Business Partner van Hoornstra Infrabouw, is de weerstand tegen verandering en digitalisering. Ineen snel veranderende zakelijke omgeving is het van essentieel belang om bij te blijven met technologische ontwikkelingen en processen voortdurend te verbeteren. Blijven vasthouden aan oude, vertrouwde methoden kan leiden tot inefficiëntie en een gebrek aan concurrentievoordeel.

Oplossing: HR-medewerkers moeten proactief zijn in het omarmen van verandering en het omzetten van traditionele processen naar digitale oplossingen waar mogelijk. Het selecteren van een geschikt HR-systeem en het continu verbeteren en uitbreiden ervan is een belangrijke stap volgens Angie. Digitalisering kan HR helpen bij taken zoals personeelsadministratie, gegevensanalyse en rapportage, waardoor HR-professionals zich kunnen concentreren op strategische initiatieven en waardevolle ondersteuning voor werknemers.

Door de valkuil van weerstand tegen verandering te vermijden te investeren in digitale oplossingen, kan de HR bijdragen aan een meer efficiënte en geavanceerde personeelsafdeling en organisatie als geheel.

3. Het niet goed uitvragen van behoeften
Een veelvoorkomende valkuil binnen HR, zoals benadrukt door zowel Rieneke Leusink (HR-manager Ter Steege Groep) als Karin van der Schaaf (HR-manager NTP), is het ontwerpen en implementeren van initiatieven zonder vooraf de behoeften van belanghebbenden te onderzoeken. Dit kan resulteren in het organiseren van wat Karin treffend "HR-feestjes" noemt, waarbij de inspanningen van HR niet aansluiten bij de werkelijke behoeften van de organisatie of de medewerkers.

Oplossing: Het is van vitaal belang voor HR om nauw samen te werken met belanghebbenden binnen de organisatie, zoals leidinggevenden en medewerkers, om hun behoeften en verwachtingen te begrijpen voordat nieuwe programma's, beleid of initiatieven worden geïmplementeerd. Het creëren van een continue dialoog met belanghebbenden kan helpen om ervoor te zorgen dat HR-initiatieven zinvol en effectief zijn. Het draagvlak vergroten en ervoor zorgen dat belanghebbenden zich gehoord en betrokken voelen, is cruciaal voor het succes van HR-activiteiten.

Door deze valkuil te vermijden en nauw samen te werken met stakeholders, kan HR effectievere initiatieven ontwikkelen die de organisatie daadwerkelijk ten goede komen en het vertrouwen van medewerkers en leidinggevenden vergroten.

4. Verwarring over rol en loyaliteit
Een valkuil waar HR-medewerkers mee te maken kunnen krijgen, zoals benadrukt door Willemieke van Harten (HR bij Kreeft Bouw), is de verwarring over hun rol en loyaliteit. Soms kan er een misvatting zijn dat HR voornamelijk de belangen van de directie dient, terwijl de werkelijke verantwoordelijkheid van HR is om zowel de belangen van de organisatie als de medewerkers in evenwicht te houden.

Oplossing: Het is van essentieel belang voor HR-medewerkers om duidelijkheid te scheppen over hun rol en verantwoordelijkheden. Dit kan worden bereikt door actief te communiceren en de missie en visie van de HR-afdeling duidelijk te maken aan alle belanghebbenden. Het is van belang om te laten zien dat HR een brug slaat tussen de directie en medewerkers, waarbij beide belangen evenwichtig worden behartigd.

Door deze valkuil te vermijden en het juiste begrip van de rol van HR te bevorderen, kan HR effectief werken aan het creëren van een positieve werkomgeving waarin zowel de organisatie als de medewerkers gedijen.

5. Versnippering van HR en focus op administratie
Een valkuil binnen HR, vaak geaccentueerd in kleinere bedrijven, is de versnippering van HR-taken over verschillende functies en het overschaduwen van strategische personeelsontwikkeling door administratieve taken. Mayra Schoolen, adviseur Sociale Zaken bij Koninklijke Bouwend Nederland, benadrukt dat in kleinere organisaties de verantwoordelijkheid voor HR vaak wordt gedragen door één medewerker, vaak in combinatie met financiële administratieve taken.

Deze situatie ontstaat doordat kleine bedrijven zich vaak geen afzonderlijke HR-medewerker kunnen veroorloven. In dit geval krijgt HR niet de volledige aandacht die het verdient, en daarmee bestaat de kans dat de ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers onvoldoende aandacht krijgt.

Oplossing: Het is essentieel om de waarde van een HR-rol te begrijpen, zelfs in kleinere organisaties. Hoewel het begrijpelijk is dat kostenbeheersing een prioriteit is, is het investeren in HR-gerelateerde functies van groot belang voor het succes van het personeelsbestand. Dit kan worden aangepakt door strategische personeelsontwikkeling te bevorderen, inclusief training, mentoring en loopbaanontwikkeling.

Bouwend Nederland organiseert daarom, speciaal voor HR-medewerkers, netwerkbijeenkomsten. Bijeenkomsten waar HR-professionals van (kleine) bedrijven de kans krijgen om kennis te delen, trends en ontwikkelingen te bespreken en van elkaar te leren. Dit bevordert collectieve groei en geeft HR-medewerkers de gelegenheid om hun focus te verleggen van pure administratie naar strategische ontwikkeling.

Door deze valkuil te vermijden en te streven naar een meer gerichte HR-functie, kunnen organisaties, zelfs met beperkte middelen, een betere balans vinden tussen administratie en het bevorderen van de groei en betrokkenheid van hun medewerkers.

In conclusie is het essentieel voor HR-medewerkers om bewust te zijn van deze valkuilen en proactief maatregelen te nemen om ze te vermijden. Het effectief beheren van personeelszaken vereist objectiviteit, communicatievaardigheden, professionaliteit, focus op ontwikkeling en innovatie. Door deze uitdagingen aan te gaan, kunnen HR-professionals bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving voor alle werknemers.

arrow
terug naar overzicht

verder lezen?
maak nu een gratis
account aan en join

gratis
shape
maak een gratis account aan
Leer vanuit onze eigen community

Ontdek de nieuwste inzichten en trends in HR! Onze artikelen bieden diepgaande informatie en praktische tips om je te helpen excelleren in je HR-rol.